Menu
Hero - Klachtenregeling

Klachtenregeling

UNP is onderdeel van de KroeseWevers organisatie en valt onder dezelfde klachtenregeling. Deze houdt in dat wij uw klacht op zorgvuldige wijze afhandelen en waar mogelijk met u kijken naar een passende oplossing. Hieronder lichten wij toe wat deze klachtenregeling inhoudt.

Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden door (één van) onze medewerkers kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor. Ook als u vermeende onregelmatigheden aan de kaak wilt stellen kunt u daarover een klacht indienen bij ons kantoor.

KroeseWevers kent een Klachtencommissie, bestaande uit Guido Kamps (guido.kamps@kroesewevers.nl) voorzitter en Vincent Roelink, (vincent.roelink@kroesewevers.nl), Compliance officer.
U kunt uw klacht per e-mail (guido.kamps@kroesewevers.nl) of schriftelijk kenbaar maken bij de voorzitter van deze Klachtencommissie. Postadres: postbus 142, 7500 AC Enschede.

Vermeldt u daarbij:

  • uw naam en adres;
  • de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • de dagtekening en uw handtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  • de reden waarom u de klacht indient.

Als u een voorstel heeft voor de afwikkeling van de klacht kunt u dat ook aangeven.
Vervolgens bevestigt de Klachtencommissie binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht. In deze ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure, waaronder de afhandelingstermijn en de mogelijkheid gehoord te worden.

Wij streven ernaar uw klacht uiterlijk binnen acht weken af te handelen. De beslissing die de Klachtencommissie neemt op uw klacht bestaat uit een gegrondverklaring of een ongegrondverklaring van uw klacht. Uiteraard motiveert de Klachtencommissie deze beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing en heeft de klacht betrekking op een gedraging van een accountant als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants, dan kunt u alsnog een klacht indienen bij de accountantskamer. In haar beslissing informeert de Klachtencommissie u hierover als dit van toepassing is.
Overigens kunt u gedurende de klachtbehandeling bij de Klachtencommissie aangeven dat de medewerker tegen wie uw klacht zich richt aan uw klacht tegemoet is gekomen. Zodra u dat heeft aangegeven vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.

Heeft uw klacht betrekking op een gedraging van een registeraccountant of een AccountantAdministratieconsulent, dan kunt u in sommige gevallen ook terecht bij de Klachtencommissie NBA of de accountantskamer in Zwolle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de beroepsorganisaties (www.nba.nl).

Bekijk hier de klokkenluidersregeling

Zin in helder inzicht? Waag er een kop koffie met ons aan!

Cookie
Cookie instellingen
Waarom cookies?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op de website te optimaliseren, verkeer op onze website te analyseren en relevante advertenties aan derden te tonen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons beleid, klikt u op "Alles accepteren".

Noodzakelijk

Wij gebruiken noodzakelijke cookies om onze website zo optimaal mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door het geanonimiseerd bijhouden van het gebruik van de website.

Voorkeuren

Wij slaan voorkeuren op om onze website voor je te personaliseren.. Als u nog eens terug komt naar onze website is deze daardoor ongemerkt prettiger in gebruik.

Statistieken

Wij houden geavanceerde statistieken bij van de gebruikers van onze website om deze met gebruik van de data die dat oplevert te kunnen optimaliseren. Daardoor kunnen we u nog betere service bieden.

Adverteren

Wij zorgen er voor dat als we elkaar terug willen vinden, we dat ook echt kunnen doordat we weten wie u bent. Met behulp van specifieke cookies kunnen we u onze service bieden op het moment dat u het nodig heeft.